LODKA

разг.
I
сущ.
1. лодка. Yelkənli lodka парусная лодка, motorlu lodka моторная лодка, avarlı lodka вёсельная лодка
2. лодочки (открытые дамские туфли без застёжки)
II
прил. лодочный. Lodka stansiyası лодочная станция
LOCİYA
LODKAÇI

Digər lüğətlərdə