LOJA

[ fr. ] Tamaşa zalında bir neçə adamın oturması üçün ayrılmış xüsusi yer. Sağ loja. Lojaya bilet almaq.
– Teatrın hər tərəfindən projektorlar oturduğumuz lojalara doğru çevrildi. C.Cabbarlı.
Teatrın … salonu və lojaları ağzına qədər dolu idi. M.İbrahimov.
Yaxın lojalardan birində oturmuş Şirin onun hər bir hərəkətini seyr edirdi. İ.Əfəndiyev.

LOĞMAN
LOKAL

Digər lüğətlərdə