LOKOMOTİV

[ fr. ] Rels üzərində işləyən və vaqonları, qatarları hərəkətə gətirən maşın (parovoz, teplovoz, elektrovoz və s.). Lokomotiv sürmək. Lokomotivi təmir etmək.
– …Aslanın gur səsi onun qulaqları ucunda lokomotiv düdüyü kimi çınladı. A.Şaiq.

LOKOMOBİL
LOQARİ́FM

Digər lüğətlərdə