LOMBA-LOMBA

zərf Lombalar şəklində, iri damlalarla. Mürəkkəb lomba-lomba düşdü. □ Lomba-lomba (içəri) ötürmək kob. – tez-tez və acgözlüklə, iri tikələrlə yemək.
LOMBA
LOMBALAMA

Digər lüğətlərdə