LOMBA

сущ. ком (кусок какого-л. вещества, обычно мягкого или рыхлого, уплотнённый или принявший более или менее округлую форму); комок. Yağ lombası комок масла, palçıq lombası ком грязи; mürəkkəb lombası большая густая капля чернил; tüpürcək lombası большой плевок
LOM
LOMBALAMA

Digər lüğətlərdə