LOMBALAMAQ

f. dan. kob. Lomba ilə yemək.
[Mahmud:] Bir tikə nədir, ay axmaq? Bütövünü götürüb lombalaya bilmirsən? Ə.Haqverdiyev.

LOMBALAMA
LOMBÁRD

Digər lüğətlərdə