LOPARLAR

cəm Saamların keçmiş adı.
LOPAGÖDƏNLİK
LOPUQ

Digər lüğətlərdə