LOQARİ́FM

[ yun. logos – nisbət və arithmos – say, rəqəm] riyaz. Verilən bir ədədi almaq üçün kökün vurulacağı üst dərəcə. Loqarifm cədvəli.
– …Özbaşına buraxılmış bir uşaq, hesabın dörd əməliyyatını nə qədər yaxşı bilsə də, cəbr loqarifma qanunlarını kəşf etmək dərəcəsinə heç bir zaman gəlib çıxa bilməz… M.İbrahimov.

□ Loqarifm xətkeşi – müxtəlif hesablamalar aparmaq üçün alət; hesab xətkeşi.

Etimologiya

  • LOQARİFM Yunancadır, “nisbi ədəd” deməkdir. Elmə 1614-cü ildə Con Nepr daxil edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
LOKOMOTİV
LOQARİFMLƏMƏ

Digər lüğətlərdə