LOR

is. Pendir tutulan zaman onun suyunu qaynadıb süzməklə hazırlanan ağartı.
LOPUQ
LORD

Digər lüğətlərdə