LORNET

is. [ fr. ] Dəstəli qatlama eynək.
LORDLUQ
LORT

Digər lüğətlərdə