LUİDOR

is. [ fr. ] Fransada qızıl sikkə (6-7 qramlıq təmiz qızıl).
LÖYÜNSÜZ
LUMU

Digər lüğətlərdə