LUNATİK

[ rus. ] Lunatizmi olan adam.
LUMULU
LUNATİ́ZM

Digər lüğətlərdə