LUNOXOD

is. [ rus. ] Ay səthində tədqiqatlar aparmaq üçün xüsusi aparat.
LUNATİ́ZM
LUNOMOBİL

Digər lüğətlərdə