Mühərik yağları

daxiliyanma mühəriklərini (porşenli və reaktiv) yağlamaq üçün işlədilən sürtkü yağları. Əsasən neftdən alınır, lakin bəzi sintetik yağlardan və ya onların neft yağları ilə qarışığından da hazırlana bilir. İşlədilmə sahəsindən asılı olaraq 3 sinfə ayrılır: avtomobil yağları, dizel yağları və aviasiya yağları.
Mühərik, motor
Mühərik yanacaqları