MÜHARİBƏ

\[ər. ِٙآسثخ \]dövlətlərin və bu dövlətlər daxilində siniflərin siyasətinin zorakılıqla davam etdirilməsindən ibarət olan ictimai-siyasi hadisə.
MÜDDƏT
MÜHƏRRİK

Значение слова в других словарях