MÜHASİRƏ

Ərəbcədir, hasar sözünə yaxındır, sinonim kimi hasar sözü işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHASİB
MÜHƏNDİS

Значение слова в других словарях