MÜLAHİZƏ

\[ər. ضُِ٘ح \] – müasir formal məntiqdə müəyyən dildə verilən təklif; onun həqiqiliyinə \[həqiqidir, yalandır\] və ya modallığına \[ehtimaldır, mümkündür, mümkün deyil, zəruridir və s.\] verilən qiymətlərlə əlaqədər nəzərdən keçirilir.
MÜQƏDDİMƏLƏR
MÜLKİYYƏT

Digər lüğətlərdə