MÜNBİT

Ərəbcə nəbatat, nabati sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜMTAZ
MÜNƏQQİD

Значение слова в других словарях