MÜSTƏFAD

Şərq peripatetiklərinin ―əqllər‖ nəzəriyyəsinə görə, müstəfad əql qazanılmış olub, şəxsin özünə aid deyil.
MÜSTEFAD
MÜSTƏĞNİ

Значение слова в других словарях