Mədən vergisi

daha geniş yayılmış ödəniş formasıdır, istehsalçının ümumi gəlirindən müəyən faizlə ödənilir. Bu zaman təbi ehtiyatların mülkiyətçisi olan dövlət mədənlərinin işlənməsi hüququnu şirkətə verilməsinin əvəzində istehsal olunan məhsulun dəyərinin müəyən hisəsini ondan götürür.
Mədən qazmaları
Məhlul