MƏNLİK

MƏNLİK I is. Heysiyyət, ləyaqət. Mən bütün mənliyimi, bütün həyat və səadətimi yolunda fəda etməyə hazıram (H.Cavid).

MƏNLİK II is. Mənə aid, mənimlə əlaqədar. Mənlik heç bir iş yoxdur.

MƏXRƏC
MƏNSƏB

Digər lüğətlərdə