MƏNZİL

ə. 1) düşərgə, durma yeri, dayanacaq yer; 2) iki dayanacaq yeri arasındakı məsafə; 3) oturacaq yer; məskən; 4) otaq, ev; 5) faza, mərhələ. Mənzili-vüsal sevgililərin görüşdükləri yer.

MƏNZƏRƏ
MƏNZİLGAH

Значение слова в других словарях