MAÇ

(İsmayıllı)
bax maj II. – A Şa:sənəm, bir-ki dənə maç ver mənə, maçım çatmadı, lobyadan bir əzi maçsız qaldı
MACGAL
MAÇA

Digər lüğətlərdə