MA

(Balakən)
al. – Ma, bu kitabı qardaşına ver
LÜVƏ
MAA

Digər lüğətlərdə