MAAF

is. [ ər. ] köhn. Hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad olan kəndli.
M
MAARİF

Digər lüğətlərdə