MAAL

(Zərdab)
yaxşı ki, heç olmazsa. – Maal, özünü sən də adam yerinə qoyursan
MAA
MABAĞ