MABAQİ

is. [ ər. ] köhn. Bir məbləğin, bir hesabın qalığı, qalan hissəsi.
[Əhməd:] Axtar, gör bir üç manat tapa bilərsənmi? Mabaqisi sonra da çata bilər. N.Vəzirov.

MAAŞLI
MABEYN

Digər lüğətlərdə