MABEYN

is. [ ər. ] köhn. Ara, aralıq; orta, ortalıq.
…Məişət ilə məktəbin mabeynində əsla ittifaq və saziş yoxdur. F.Köçərli.
[Baqqal Məşədi Rəhim:] Bax, Molla dayı, and verirəm səni mabeynimizdə olan sədaqətə, əgər evinizdə qənd var, xub olsun, əgər yoxdursa, beş-on girvənkə yarmarka qəndi apar. C.Məmmədquluzadə.

MABAQİ
MABƏD

Digər lüğətlərdə