MACDAMAX

(Oğuz)
lobya və ya xiyar tağının sarınması üçün onun dibinə ağac basdırmaq. – Paxlanı macdıycam sabah
MACAR
MACGAL