MACGAL

(Culfa)
şumlanma zamanı xışın, kotanın dəstəyindən tutan adam. – Macgal kotannan yer sürür
MACDAMAX
MAÇ