MÁDAM

bağl. [ ər. ] Cümlənin əvvəlində gəlib, məzmununda güzəşt olmayan cümləyə güzəştlik xüsusiyyəti verir – bu səbəbə görə ki, buna görə ki (çox vaxt “ki” bağlayıcısı ilə işlənir).
[Bəhram:] Madam ki, … insanlar məkr və təzvir ilə öz məqsədlərinə yetişirlər, nə səbəbə mən hiylə qarşısında hiylə işlətməyim? C.Cabbarlı.
[Bəhlul:] Madam ki, açıq söhbətə çağırırsan, bu da sənin üçün açıq söhbət. İ.Hüseynov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MADAM madam bax xanım 1
MAÇAMAÇ
MADÁM

Digər lüğətlərdə