MADAR

sif. [ ər. ] Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). [Qarı:] …Ay xanım, madar bir qızım var. “Abbas və Gülgəz”.
[Güldanə:] Bilirsiniz ki, mən ata-anamın madar qızıyam. Ə.Vəliyev.
[Gilə:] Mənim də varım-dövlətim o madar oğlumdur. Ə.Abasov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MADAR MADAR (bir valideynin yeganə övladı və yaxud bir qardaş) Övladların üçüncüsü – üç bacının madar qardaşı idi (Ə
MADAPOLAM
MADDƏ₂

Digər lüğətlərdə