MADDİLİK

is. Maddədən ibarət olma, maddi şeyin xassəsi (mənəvilik ziddi).
// Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olma; cismanilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MADDİLİK gerçəklik — reallıq
MADDİLƏŞMƏK
MADDİYYAT

Digər lüğətlərdə