MADDİYYAT

is. [ ər. ] klas. Maddi, cismani şeylər (mənəviyyat əksi).
MADDİLİK
MADERA

Digər lüğətlərdə