MADERA

[ coğr. addan] Tünd üzüm şərabı növü.
MADDİYYAT
MADƏR

Digər lüğətlərdə