MADYAR

is. Macarların özlərinə verdikləri ad.
MADYAN
MAÉSTRO

Digər lüğətlərdə