MAFAR

(Bakı, Cəbrayıl, Qazax, Mingəçevir)
imkan
MADAR-GÜZAR
MAFARSIZ

Digər lüğətlərdə