MÁFİYA

is. [ ital. ] Terror yolu ilə məqsədini həyata keçirən gizli təşkilat və ya cəmiyyət.
Mağaraya təpilmiş neçin o qart canavar; …Mafiyası üstündə əsim-əsim əsənlər; Fürsət düşsə əlinə, pambıqla baş kəsənlər! X.Rza.

MAFƏ
MAFRAC

Digər lüğətlərdə