MAFRAX

(Ağdam, Gədəbəy, Qazax, Tovuz)
kövrək; davamsız. – Yaman mafrax çişmiş, diyən çürü:pbüş, çəkəndə qırıldı, yarısı qaldı ağzımda (Qazax); – Bu usdollar mafrağımış, bir-ki dəfə oan-boan çəkildiyinə dağıldı (Gədəbəy); – Mafrax şey bərkə-boşa çüşəndə tez əməldən çıxar (Tovuz)
MAFARSIZ
MAFRAXLIX