MAGİSTR

[ lat. magister – müəllim] Elmi dərəcə, habelə belə dərəcəsi olan şəxs.
MAFRAŞ
MAGİSTRAL

Digər lüğətlərdə