Magistral qaz kəməri

yanar qazları çıxarılan yerdən işlədici məntəqələrə nəql etmək üçün boru kəmərləri və köməkçi qurğular kompleksi. Magistral, yerli və daxili qaz kəmərləri var. M.Q.k. qazı istehsal olunduğu yerdən xeyli uzaq məsafədəki yaşayış məntəqələrinə, sənaye obyektlərinə və s.-yə nəql edir. M.Q.k.-nın son məntəqəsində qazın təzyiqini lazımi səviyəyə endirmək üçün qazpaylayıcı stansiya quraşdırılır.
Litr
Magistral neft kəməri