MAGİSTRAL

[ lat. magistralis – yönəldici, əsas]
1. Hər hansı bir yolun əsas xətti. Dəmiryol magistralı. Su magistralı. Magistral şose yolu.
// Böyük şəhərlərin ən çox hərəkət olan küçəsi. Magistral küçə.
2. Elektrik, teleqraf, telefon, kanalizasiya və ya su şəbəkəsi sistemində əsas kabel (xətt) və ya boru. Elektrik magistralı. Magistral qaz kəməri.

Etimologiya

  • MAGİSTRAL lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən
MAGİSTR
MAGİYA

Digər lüğətlərdə