MAHAL₂

sif. [ ər. mühal] Çətin əmələ gələn, mümkün olmayan, baş tutmayan, qeyrimümkün. Mahal işdir.
– Cəhani tərk edərəm, cümlə dövlətü varı; Mahaldır eləmək böylə növcəvan tərkin. X.Natəvan.
Qəti surətdə vazeh oldu mənə; Ki, mahal əmrdir, dönəm vətənə. A.Səhhət.

□ Mahal olmaq – çətin əmələ gəlmək, çətin başa gəlmək.
Əhli-halı görmək istər əhli-hal; Müzayiqə etmə, gər olsa mahal. Aşıq Pəri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAHAL I MAHAL (tar.) [Nəcəf:] Ağa, sən bir ağıllı adamsan ki, bu yekə mahalı sənə tapşırıblar (M.F.Axundzadə); MƏHAL (kl

Etimologiya

  • MAHAL1 ər. məhəll ər. mühal
MAH
MAHAL₁

Digər lüğətlərdə