MAHİRLİK

is. Mahir olma; məharət, ustalıq. Mahirlik göstərmək.
– Mollalardan o yana oturmuş hacılar başmaqların hər tərəfinə mahirlik ilə tutulmuş güləbətini görüb mat və mütəhəyyir qalardılar. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAHİRLİK diribaşlıq — zirəklik — çeviklik — cəldlik
  • MAHİRLİK məharətlilik — bacarıqlılıq — istedadlılıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MAHİRLİK MAHİRLİK – ACİZLİK İşə qarşı onda xüsusi bir mahirlik var. Sonra ürəyi yumşaldı, acizliyini büruzə verdi (M
MAHİRLƏŞMƏK
MAHİYYƏT

Digər lüğətlərdə