MAHUD

is. Üz tərəfi keçə kimi basıq yun və ya yarımyun parça.
Bahadır mahud almaq fikri ilə bir mağazaya varid oldu. N.Nərimanov.
Stolların üstünə o qədər də əla olmayan qırmızı mahuddan örtük çəkilmişdi. M.İbrahimov.

// Bu parçadan tikilmiş. Mahud palto.
– Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A.Divanbəyoğlu.

MAHTABLI
MAHUR

Digər lüğətlərdə