MAHUR-HİNDİ

is. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
MAHUR
MAX

Digər lüğətlərdə