MAİLİ

sif. [ ər. ] Bir yana meyil edən; əyilən; düz olmayan, əyri, əyilmiş, meyilli. Maili xətt. Maili səth.
– Yer bir qədər maili olduğundan … yerimək çətin idi. M.İbrahimov.
…Günəşin maili şüaları [Yusifin] sinəsinə düşür, orden-medalları bərq vururdu. B.Bayramov.

MAİL
MAİLLİK

Digər lüğətlərdə