MAJARA

(Çənbərək)
1. macal, imkan. – Majara tapə:mmirəm ki, sizə:lim
2. vaxt
MAJAR
MAJGAL