MAJÓR

[ fr. ] mus. Səsləri, böyük və kiçik tersiyadan ibarət akkord təşkil edən musiqi ladı (səslərdə gümrahlıq, şənlik duyulur) (minor əksi).
Avropa musiqisi əsas etibarilə iki kök – major və minor əsasında qurulmuşdur. Ə.Bədəlbəyli.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MAJOR MAJOR – MİNOR Major, minor. Bəm, ya zil. Bunlardır, ən şad, ən ümidsiz nəğmələrin anası (R.Rza)
MAİLLİK
MAJORİTÁR

Digər lüğətlərdə