MAKAKA

is. [port.] Əntərlər yarımfəsiləsindən olan meymun.
MAJORİTÁR
MAKÁO

Digər lüğətlərdə